I Hafjell området er det mange muligheter om sommeren! Et godt utganspunkt for å finne mere informasjon er:
http://www.hafjell.no/sommer

Se også gjerne: