tomter_100x100Rennskolen jobber etter en filosofi der holdninger, teknikk og fysikk er grunnpilarer. Tilbudet retter seg mot løpere som ønsker variasjon og påfyll til den ordinære treningen.

- Treningstilbud f.o.m. 8 år til World Cup-nivå
- Masterstrening for veteraner
- Målrettet treningsarbeid med individuell oppfølging

Les mer på Kjus Rennskole